فرمت آکادمیک پایانامه

فرمت پایانامه یکی از اساسی ترین کارهای یک محقق برای ثبت اثر خود می باشد. فرمت پایانامه خیلی از دانشگاه ها و رشته ها باهم فرق می کند ولی بطور اشتراکی اگر در نظر بگیریم همه آنها ازیک الگوی خاص پیروی می کنند. در این پست سعی شده تا الگوی مشترک بین تمامی فرمت پانامه ها رعایت شود. فرمت پایانامه پايان نامه ها اکثراً به کتابخانه دانشگاه ها تحويل مي گردد، پس بنابراین باید  حاوي بخش هاي نامبرده زير باشد. اين بخش ها بايستي به ترتيب ذکر شده، در زير تنظيم و تهيه شده باشند. صفحه اول یا جلد...
ادامه مطلب