شبکه های خودرویی

معرفی شبکه های بین خودرویی ونت VANET (شبکه های خودرویی) شبکه های خودرویی یا ونت (Vehicular ad hoc network) یک تکنولوژی است که در آن از وسایل نقلیه متحرک به عنوان گره (شبکه) در یک شبکه برای ساختن یک شبکه موبایل استفاده می‌شود. ونت هر ماشینی را به یک روتر بی سیم یا گره (شبکه) افراز می‌کند و به آنها در فواصل ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر امکان ارتباط با یکدیگر را می‌دهد و در عوض یک شبکه با ابعاد گسترده تشکیل می‌دهد. تاریخچه شبکه های خودرویی قبل از پرداختن به آموزش VANET یا شبکه های ادهاک خودرویی ، شاید...
ادامه مطلب