انتشار اطلاعات آگاه از کیفیت سرویس در شبکه های خودرویی

در این پست سمینار کیفیت سرویس در شبکه های خودرویی (Qos in Vanet) با عنوان انتشار اطلاعات آگاه از کیفیت سرویس در شبکه های خودرویی قرار داده شده است. این سمینار در مورد روش های Qos یا همان Quality of service در شبکه های خودرویی یا Vanet می پردازد. یک سمینار عالی در مقطع کارشناسی ارشد و بعنوان پروژه در مقطع کارشناسیرشته های کامپیوتر، فناوری اطلاعات و شبکه می باشد. این سمینار در قالب word  به تعداد 77 صفحه به بیان روش ها و پروتکل ها مبتنی بر کیفیت سرویس Qos می پردازد. در ادامه چکیده ، فهرت مطالب و قسمت هایی از مقدمه آورده شده است.

چکیده

شبکه های خودرویی نوع خاصی از شبکه های سیار موردی هستند که ارتباطات خودرو به خودرو و خودرو به زیرساخت را فراهم می کنند. شبکه های خودرویی به‌منظور کمک رسانی به رانندگان در جاده با استفاده از کاربردهای مختلفی مانند کاربردهای مرتبط با جلوگیری از بروز خطر و نجات زندگی رانندگان طراحی‌شده‌اند. برای دستیابی به این اهداف، انتشار اطلاعات یک طرح مناسب برای انتقال و پخش پیام های اضطراری و اورژانسی به سراسر شبکه در نظر گرفته می شود. انتشار اطلاعات به دلیل ویژگی های خاص شبکه خودرویی مانند تحرک گره ها و تغییرات مداوم توپولوژی به‌عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز است.

کاربردهای این نوع شبکه‌ها مخصوصاً کاربردهای مرتبط با نجات جان انسان‌ها حساس به تأخیر هستند و به لحاظ کارایی و کیفیت سرویس ملزومات و احتیاجات خاصی را دارند. یک طرح انتشار اطلاعات آگاه از QoS وابسته به فاکتورهای مختلفی است و می بایست با محدودیت های زیادی سروکار داشته باشد. در این سمینار، به بررسی روش های انتشارت اطلاعات مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های خودرویی پرداخته می‌شود و بحث درباره عملکردها و QoS های مختلف مربوط به انتشار اطلاعات را ارائه شود. علاوه بر این، یک مطالعه مقایسه ای از پروتکل های انتشار آگاه از QoS که به چهار دسته مختلف تقسیم بندی شده است ارائه می‌شود در این تحقیق الزامات QoS و معیارهای کارایی سرویس های شبکه‌های خودرویی را مشخص می کند و بر انتشار آگاه از QoS که با توجه به خصوصیات خاص VANET به‌عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز در نظر گرفته می شود تمرکز دارد.

کلمات کلیدی: شبکه‌های بین‌خوردویی، انتشار اطلاعات، کیفیت سرویس، طبقه‌بندی، پروتکل

کیفیت سرویس در شبکه های خودرویی

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات سمینار

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 ضرورت و اهمیت سمینار

1-4 اهداف سمینار

1-5 ساختار سمینار

 

فصل دوم: روش های انتشار اطلاعات آگاه از کیفیت سرویس

2-1 مقدمه

2-2 معرفی شبکه‌های بین‌خودرویی

2-2-1 کاربردهای شبکه‌های خودرویی

2-3 خصوصیات و معماری شبکه‌های خودرویی

2-4 انتشار در شبکه‌های رادیویی

2-4-1 انتشار به عنوان یک سرویس در شبکه خودرویی

2-4-2 استراتژی‌های پخش و پروتکل های انتشار

2-4-3 مشکلات انتشار در شبکه‌های خودرویی

2-5 کیفیت سرویس در شبکه‌های خودوریی

2-5-1 کیفیت سرویس برای کاربردهای مدیریت ترافیک

2-5-2 کیفیت سرویس برای کاربردهای سرگرمی

2-5-3 کیفیت سرویس برای کاربردهای ایمنی

2-6 کارایی و کیفیت سرویس پروتکل‌های انتشار

2-6-1 پارامترهای ارزیابی

2-7 مقایسه پروتکل‌های انتشار اطلاعات در شبکه های خودرویی

2-7-1 پروتکل های انتشار مبتنی بر توپولوژی

 • – پروتکل DECA
 • – پروتکل STB
 • – پروتکل ROB-VAN
 • – پروتکل RLMB
 • – پروتکل QoS-OLSR
 • – پروتکل RTBP
 • – پروتکل ZoomOut HELLO
 • – پروتکل FAST-OB-VAN
 • – پروتکل BRNT
 • – پروتکل BSM

2-7-2 پروتکل های انتشار مبتنی بر خوشه‌بندی

 • – پروتکل DBA-MAC
 • – پروتکل DV-CAST
 • – پروتکل CBE-B
 • – پروتکل SRB
 • – پروتکل DRIVE
 • – پروتکل CBE-CAST
 • – پروتکل CBNCR
 • – پروتکل VMaSC-LTE
 • – پروتکل CBR
 • – پروتکل DADCQ

2-7-3 پروتکل‌های انتشار احتمالی

 • – پروتکل OAPB
 • – پروتکل EAEP
 • – پروتکل ProbT
 • – پروتکل E-ProbT
 • – پروتکل AWPP
 • – پروتکل CPROB
 • – پروتکل SAB
 • – پروتکل N2DCAST
 • – پروتکل SFBB

2-7-4 سایر پروتکل‌های انتشار

 • – پروتکل PDB
 • – پروتکل UMBP
 • – پروتکل AFCS
 • – پروتکل DAYcast
 • – پروتکل SVB
 • – پروتکل FUZZBR-NC
 • – پروتکل GTO
 • – پروتکل RBLSM
 • – پروتکل ODAM-C
 • – پروتکل LW-RBMD

فصل سوم: نتیجه‌گیری

3-1 نتیجه گیری

 

مقدمه

هدف اصلی سیستم ‏های بین خودرویی ایجاد امنیت و راحتی برای رانندگان و مسافران است [2]. در این راستا تلاش‏های زیادی صورت گرفته تا از تصادفات جلوگیری شود و همچنین وضعیت ترافیک بهتر شود. در شبکه‏ های بین خودرویی هر خودرو مجهز به فناوری است که به رانندگان این امکان را می‏ دهد تا با یکدیگر و با زیر ساختار جاده ارتباط برقرار کند. زیر ساختار جاده‏ای که به‌عنوان واحدهای کنار جاده معروف هستند. در برخی از نقاط حیاتی خیابان‏ها و جاده‏ها مانند هر چراغ راهنمایی که سر تقاطع است یا هر علامت ایست قرارگرفته‏اند تا وضعیت عبور و مرور را بهبود بخشیده و رانندگی را ایمن‏تر سازند اما نحوه انتشار اطلاعات در این نوع شبکه های از چالش های اساسی در این حوزه است زیرا اگر اطلاعات به‌درستی و در مدت‌زمان لازم به واحدهای مربوطه نرسد یا ارسال نشود امنیت جانی و مالی جبران‌ناپذیری وارد خواهد آمد.

یکی از برنامه های کاربردی مهم VANET ارائه اطلاعات مربوط به ایمنی است. پس از تعیین اینکه کدام خودروها در نزدیکی محل حادثه هستند، از برخورد جلوگیری نموده و یا به مسافران در مورد وضعیت های خطرناک واقع بر روی جاده‌ها اطلاع می دهد تا راه‌بندان و انباشت خودروها را کاهش دهد همچنین در مورد انحراف جاده یا سرعت بالا به راننده هشدار دهد. این دسته آخر از برنامه های کاربردی مهم ترین کاربرد VANET برای نجات زندگی انسان ها با اجتناب از تصادفات جاده ای و کاهش تعداد مرگ‌ومیر هستند. هنگامی‌که یک وضعیت خطرناک یا یک حادثه خطرناکی رخ می‌دهد، یک پیام ایمنی ایجاد و منتشر می شود تا به رانندگان و مسافرین در مورد وضعیت به وجود آمده هشدار دهد تا به‌درستی واکنش نشان دهند و از خطر جلوگیری شود.

ارتباط روبه‌جلو و رو به عقب بین خودروها و همچنین ارتباطات بین خودروها و زیرساخت بسیار لازم و ضروری هستند [3] بنابراین این نوع برنامه ها نیاز به همه پخشی و همه پخشی مجدد پیام‌های داده از مبدأ (منبع تولید هشدار) به تمام گره ها در شبکه دارند. بااین‌حال، مکانیزم انتشار باید با ویژگی های خاص VANET مانند توپولوژی دائماً در حال تغییر، محیط‌های ناهمگن و محدود، محدودیت زمان، شعاع انتقال محدود خودرویی که به وسیله فناوری‌های مستقر محدود شد است و بسیاری از ویژگی‌های دیگر VANET که مسئله انتشار اطلاعات در VANET را ازلحاظ کارایی و QoS نسبت به بقیه MANET ها چالش‌برانگیزتر می کنند سروکار داشته باشد. در اکثر، کارهای تحقیقی اخیر بسیاری باهدف بهبود انتشار در VANET ها صورت پذیرفته است.

تعداد تحقیقات اندکی در زمینه مباحث مربوط به انتشار در VANET و مطالعه آن‌ها از دیدگاه QoS وجود دارد. در این سمینار به بررسی دقیق ویژگی‌ها و مسائل اصلی VANET پرداخته می‌شود و QoS در مفهوم انتشار و با توجه به سرویس های مختلف VANET تعریف می‌شود. این تعریف ما را وادار می سازد تا مشکلات انتشار موجود در رابطه با QoS را شناسایی کرده و یک بررسی و مطالعه مقایسه ای دقیق از پروتکل‌های انتشار آگاه از QoS را انجام دهیم.

مقایسه پروتکل‌های ارائه شده انتشار مبتنی بر توپولوژی آگاه از QoS در این سمینار

کیفیت سرویس در Vanet

درباره محصول

سمینار انتشار اطلاعات آگاه از کیفیت سرویس در شبکه های خودرویی در 77 صفحه در قالب word و pdf بصورت زیپ شده و کامل قابل دانلود می باشد. این محصول به صورت کامل و روان در مورد روش های انتشار اطلاعات در شبکه های خودویی است و توسط کارشناسان پی استور بازنگری و تایید شده می باشد. این محصول دارای نشان تضمین کیفیت پی استور می باشد. برای دانلود محصول آن ر ا خریداری فرمایید. به محض خرید محصول لینک دانلود در دسترس خواهد بود. در صورت بروز هرگونه مشکل با واحد فروش پی استور تماس حاصل فرمایید.

1 دیدگاه برای کیفیت سرویس در شبکه های خودرویی (Qos in Vanet)

 1. امین جلیل زاده

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


همچنین ممکن است علاقه مند باشید …