پاورپوینت ارائه مهندسی نرم افزار پیشرفته

در این پست پاورپوینت ارائه مهندسی نرم افزار پیشرفته بصورت جامع در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است. این پاورپوینت بصورت کامل در مورد مباحث مربوط در مهندسی نرم افزار پیشرفته پرداخته و تعداد صفحات آن 73 صفحه می باشد. این پاورپوینت مناسب برای دانشجویان و علاقه مندان  مهندسی نرم افزار است. این پاورپوینت بصورت شکیل و زیبا در 6 فصل ارائه شده است که در ادامه به محتوای این فایل خواهیم پرداخت.

ساختار پاورپونت ارائه مهندسی نرم افزار

فصل 1 : مدیریت پروژه های نرم افزاری

فصل 2 : معیارهای اندازه گیری نرم افزار

فصل 3 : زمانبندی پروژه های شی ء گرا

فصل 4 : زمانبندی وظایف

فصل 5 : برنامه ریزی ، سازماندهی ، اجرا و کنترل

فصل 6 : زمانبندی و ردیابی پروژه ها

در ادامه قسمت هایی از این پاورپوینت ارئه می شود.

فصل 1 : مدیریت پروژه های نرم افزاری

هدف در این درس یادگیری روشهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه های نرم افزاری است که می بایست میزان بزرگی پروژه را در زمانبندی پروژه ها مد نظر داشت . سوال اینجاست که چگونه می توان میزان بزرگی پروژه ها را اندازه گیری نمود ؟

 • function point یا درجه عملکرد ( تعداد فیلدهای ورودی خروخی را تعیین می کردند )
 • (UCP ( Use Case Point  یا درجه موردهای استفاده به عنوان عاملی موثر در سنجش میزان بزرگی پروژه ها مطرح شد .
 • Web Point

براساس این معیارها در مجموع میزان بزرگی پروژه ها اندازه گیری می شود . امروزه روی خاصیت های سیستم کار می کنند.

روش متمرکز کنترل شده :

در روش متمرکز کنترل شده مدیر پروژه در واقع انجام دهنده پروژه است ، افرادی را به کمک خود می گیرد ، ارتباط افراد با مدیر ارتباطات عمودی است و مشورتی نمی باشد ، این روش برای پروژه های کوچک مناسب می باشد .

غیر متمرکز کنترل شده :

در پروژه های نسبتا بزرگ رایج می باشد . در این نوع ارتباطات مدیریت پروژه در راس قرار می گیرد ، پروژه به تعدادی تیم تقسیم می شود ، ارتباط بین مسولین تیم ها افقی است ، بعبارتی دیگر تصمیم گیری ها بصورت گروهی انجام می شود ، البته در بین مسولین و هر مسئولی در تیم خود ارتباط عمودی با افراد دارد .

روش غیرمتمرکز دموکراتیک :

در این روش مدیریت واحدی برای تیم پروژه مطرح نیست پروژه در بین تیم ها تقسیم می شود و درصدی افراد وابسته به تخصصشان برای مدتی مسئولیت تیم را بر عهده دارند در اینجا تصمیمات بصورت جمعی و بر طبق نقطه نظر های افراد اتخاذ می شود . ارتباط بین افراد افقی است.

فصل 2 : معیارهای اندازه گیری نرم افزار

برای تعیین میزان پیچیدگی و بزرگی مسئله معیارهای اندازه گیری پروژه های نرم افزاری مطرح می باشد .

معیار Line Of Code

تعداد خطوط لازم برنامه ی صحیح بدون خطا را مشخص می کردند و براساس این معیار تخمین زده می شد که برای ایجاد برنامه ها چند خط می بایست برای مثال برنامه ی cobol نوشت مشخص می کردند که کل پروژه چه مدت زمان نیاز دارد این مدت زمان صرفا برای برنامه نویسی نیست و کل چرخه ی حیاط را دربر می گیرد اما امروزه مشاهده می کنید که با وجود ابزار نرم افزاری ممکن است بدون نیاز به هیچ گونه برنامه نویسی یک پروژه ی بزرگ به انجام برسد ، مثلا در اوراکل.

گروهی به نام cocomo کوکومو معیاری به نام function point یا درجه عملکرد برای تعیین میزان بزرگی پروژه ها مطرح شد:

ارائه مهندسی نرم افزار

واحد Function Point یا درجه عملکرد :  

می توان بزرگی پروژه ها را بر مبنای 5 عامل که در شکل زیر مشخص شده اندازه گیری کرد . برای هر عامل وزنی در در نظر گرفته شده است . این وزن با توجه به میزان پیچیدگی آن عامل مطرح شده است . پنج معيار عبارت اند از:

 • عمليات ابتدايي براي دريافت ورودي‌ها، ايجاد خروجي‌ها، پرس و جوها، فايل هاي داخلي و فايل هاي خارجي.
 • دو عامل برای سنجش میزان بزرگی ورودی و خروجی ها و پرس و جو ها مطرح است :
  • Data element یا جزء داده
  • File element یا جزء فایل

جزء داده :به فیلد موجود بر روی فرم ورودی یا خروجی اطلاق می گردد ( text box ، label و list box و push button و grid )
جزء فایل : تعداد فایل های مورد دسترسی است یا بعبارتی دیگر تعداد پرونده های مورد دسترسی

برای سنجش میزان بزرگی رابط های داخلی و خارجی :

 • Record element یا جزء رکورد
 • File element یا جزء فایل

معادلات کوکوموی 2 :

معادلات کوکومو1 صرفا میزان بزرگی را مد نظر قرار می دادند و در این معادلات معیارهای مربوط به افراد و متدلوژی مطرح نبود ، لذا برای رفع این مشکل معادلات کوکوموی 2 مطرح شدند . پس معادلات کوکومو با در نظر گرفتن نقش افراد مطرح شدند .

دو مدل مطرح است :

 • مدل اولیه : این مدل برای هنگامی است که در آغاز پروژه باشیم و هنوز اطلاعات کافی در مورد پروژه نداریم
 • مدل ثانویه : برای حالتی است که اطلاعات کافی هست

فصل 3 : زمانبندی پروژه های شی ء گرا

در پروژه های شی گرا میزان بزرگی پروژه را امروزه براساس واحدی به نام Use Case Point یا درجه مورد استفاده مشخص می کنند اما نکته ی قابل توجه در اینجاست که Use Case ها چگونه مشخص می شوند ؟

استخراج نیازها

اما برای اینکه نیازها مشخص شود ، در گام اول چارت سازمانی مشخص می شود برای هر مورد عملیاتی نیازها را مشخص می کنند و نیازها به دو دسته ی functional عملیاتی و nonfunctional کیفی دسته بندی می شوند پس از ترسیم چارت سازمانی با ارجاع به شرح وظایف افراد یا شرح وظایف که برای پست های سازمانی مشخص شده در چارت وجود دارد ، چارت عملیاتی مشخص می شود همچنین برای هر نیاز مشخص می شود که الویت آن چیست .

الویت ها در قالب سه حرف E مخفف Essential ، H : Hidden ، O : Optional مشخص می شود که نمونه هایی ارائه خواهد شد

بعد از تعیین نیازها کار تحلیل نیازها آغاز می شود و به دنبال تحلیل نیاز قابلیت های سیستم مکانیزه مشخص می شود بعد از اینکه کار تحلیل نیازها تمام شد ، مستندی به نام چشم انداز پروژه مشخص می شود در چشم انداز یک بخش مقدمه وجود دارد بعد از آن بخشی تحت عنوان موقعیت مشخص شده که در این بخش مشخص می شود که سیستم مکانیزه در بازار رقابتی به چه ترتیبی موجب پیشرفت کار سیستم جاری می گردد ،

بخش سوم توصیف افراد و کاربرها تعریف می گردد .

یک نقطه ی حائز اهمیت تعیین نیازهاست. بالاخره در داخل مستندات چشم انداز قابلیت های سیستم مکانیزه مشخص می شود . بعد از تعیین قابلیت ها آنها را در قالب موردهای استفاده یا use case ها از سیستم مکانیزه مشخص می کنند .

برای نمایش موردهای استفاده Actor ها را ابتدا مشخص می کنیم

علاوه بر این برای تعیین Actor های خارج از سیستم از دیاگرام متن Context Diagram استفاده می شود سپس خطوط جریان داده Data Flow را توصیف می کند در قالب دیاگرامی به نام Actor Diagram انواع بازیگرها و شرح آن ها مشخص می شود .

ارائه مهندسی نرم افزار

تبدیل درجه ی موردهای استفاده به درجه عملکرد :

برای تبدیل درجه موردهای استفاده به درجه عملکرد شرکت IFPUG ( International ) پیشنهاد کرده که FP = UCP * 0.8

البته برای این منظور جدولی ارائه شده که یک مورد در این جدول تبدیل UCP به FP هست حالا بعد از اینکه درجه عملکرد مشخص شد می توان با استفاده از روش CoComo مقدار تلاش ، زمان و تعداد نفرات لازم را مشخص نمود .

فصل 4 : زمانبندی وظایف

سه سطح برای شکستن پروژه ها و عملکرد آن ها

در اولین سطح در واقع گردش کاری تیم مهندسی نرم افزار در حالت کلی مورد بررسی قرار می گیرد و کارها بدین ترتیب در حالت کلی مشخص می شوند در واقع وظایف مدیریت ، تعیین نیازها ، طراحی ، پیاده سازی ، آزمون و بالاخره نصب به عنوان کارهای اصلی مشخص می شود

در سطح دوم این وظایف بر اساس 4 مرحله ی اصلی در چرخه ی حیات یعنی 4 مرحله ی شناخت اولیه ، تشریح ، ایجاد و انتقال مشخص می شوند

در سطح سوم Artifact ها یا محصولات مشخص می شوند . در مرحله ی چهارم مسلماً هر چه پروژه بزرگتر شود وظایف به همان نسبت تعدادشان بیشتر و اندازه هایشان بزرگتر می گردد

فصل 5 : برنامه ریزی ، سازماندهی ، اجرا و کنترل

اصولاً مراحل مدیریت پروژه ها به شرح زیر هست :

1 . بررسی پروژه های جدید

2 . تعیین دامنه و میزان ریسک انجام پروژه

3 . برنامه ریزی 4 مرحله ی اصلی

4 . هدایت و کنترل پروژه

5 . برنامه ریزی برای تکرار بعدی

6 . مدیریت تکرار

7 . مرحله پایانی

8 . خاتمه ی پروژه ( جزئ مرحله پایانی هست )

فصل 6 : زمانبندی و ردیابی پروژه ها

می بایست کارها را در قالب وظایف تقسیم بندی نمود و وظایف را زمانبندی کرد

عملیات پروژه در پایین ترین سطح ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرد . برای نمونه عملیات پروژه ممکن است به صورت زیر شکسته شود .

1 – مدیریت پروژه

1-1 . تعیین قالب کاری پروژه Business Case

1-2. مدیریت مرحله ی تشریح

1-3. مدیریت مرحله ی ایجاد

1-4. مدیریت مرحله ی انتقال

درباره محصول

این محصول تحت عنوان پاورپوینت ارائه مهندسی نرم افزار پیشرفته است. این پاورپوینت مناسب برای دانشجویان و علاقه مندان به مبحث نرم افزار می باشد. در این فایل در مورد هدف مهندسی نرم افزار، انواع روش های محاسبه هزیته های نرم افزار ، زمانبندی وظایف و … مورد تحلیل قرار گرفته است. این پاورپوینت از کتاب مهندسی نرم افزار جناب دکتر سعید پارسا عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تهران طراحی شده است. برای حمایت از طراح پاورپوینت محصول را خریداری فرمایید. خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. کیفیت محصول توسط کارشناسان پی استور تضمین می شود.

1 دیدگاه برای پاورپوینت ارائه مهندسی نرم افزار پیشرفته

 1. programstore

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است علاقه مند باشید …