الگوریتم‌های مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی (مسیریابی در شبکه های ادهاک)

مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی عنوان موضوعی است که در این پست به آن پرداخته شده است. شبکه های سیار موردی نمونه ای از شبکه های ادهاک Adhoc یا همان موردی است که در آن گره ها قابلیت حرکت را دارند. در این نوع شبکه ها گره ها می توانند آزادانه به هر جهت حرکت کنند. گرچه این ویژگی بسیار مفید است و مزایای زیادی به همراه دارد ولی به دلیل متحرک بودن گره ها، مسیریابی در این نوع شبکه ها، همیشه با مشکل مواجه است. در این پست سمینار مربوط به ممسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی قرار گرفته است. که در ادامه به توضیح قسمت های مختلف این سمینار می پردازیم.

مسیریابی در شبکه های ادهاک

مقدمه

یک شبکه ی سیار موردی ، شامل مجموعه‌ای از گره‌های توزیع‌شده است که بدون هیچ زیرساخت یا مدیریت مرکزی، یک شبکه ي موقت را تشکیل می‌دهند. در این نوع شبکه‌ها، هیچ زیرساختی مانند مسیریاب یا نقطه دسترسی وجود ندارد، بلکه گره‌ها به‌طور مستقیم باهم ارتباط برقرار می‌کنند و هر گره از طریق ارسال داده برای سایر گره‌ها در مسیریابی شرکت می‌کند. در شبکه‌های سیار موردی، گره‌ها می توانند هم به‌عنوان مسیریاب و هم به‌عنوان میزبان عمل کنند. شبکه سیار موردی به گره‌ها این امکان را می دهد که در هر زمان و در هر مکان بدون نیاز به یک زیرساخت مرکزی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. هر گره‌ موجود در شبکه سیار موردی آزاد است که به‌طور مستقل در هر جهتی حرکت کند و درنتیجه لینک‌های آن به سایر گره‌ها مکرراًَ تغییر می کنند.

به دلیل تحرک گره‌ها، توپولوژی شبکه پویا و متغیر است؛ بنابراین، با توجه به این‌که گره‌ها می‌توانند به‌طور پیوسته موقعیت خود را تغییر دهند، به یک پروتکل مسیریابی که توانایی سازگاری با این تغییرات را داشته باشد، نیاز دارد. در یک شبکه موردی، گرهها از طریق لینک‌های بی‌سیم به هم متصل شده‌اند. ازآنجایی‌که لینک‌ها می‌توانند در هر زمان متصل یا منفصل شوند، یک شبکه باید قادر باشد خود را با ساختار جدید تطبیق دهد. یک مسیر دنباله‌ای از لینک‌ها است که دو گره را به هم وصل می‌کند. برخلاف شبکه های با زیرساخت، در شبکه های سیار موردی، مسیریابی به‌صورت چندگامی است.

در شبکه های با زیرساخت، کاربر تنها در یک گام با ایستگاه مرکزی ارتباط برقرار میکند و ایستگاه مرکزی، پیام مربوطه را به کاربر دیگر می‌رساند؛ اما در شبکه های موردی، یک کاربر از طریق چند گام با کاربر دیگر ارتباط برقرار میکند. گام‌ها گره‌های میانی هستند که وظیفه‌شان تقویت و ارسال پیام‌ها از مبدأ به مقصد است. گره‌هایی که در حوزه ارتباطی یکدیگر قرار دارند، مستقیماً از طریق لینک‌های بی سیم باهم ارتباط برقرار می کنند و گره‌هایی که از هم دورند، پیامشان از طریق گره‌های میانی تقویت و ارسال می‌شود تا به گره مقصد برسد.

در تبادل اطلاعات شبکه های سیار موردی، به دلیل پویا بودن توپولوژی در مسیریابی همواره با مشکلاتی روبرو هستیم. پروتکل های مختلفی برای مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی وجود دارد. اکثر این پروتکل ها از الگوریتم های ساده ای استفاده می کنند و بدون توجه به بهینه بودن مسیر سعی در پیدا کردن یک مسیر، برای فرستادن اطلاعات دارند. برای پایداری شبکه، باید معیار های کارایی آن را بهبود بخشید.

به علت نبود زير‌ساخت‌هاي ارتباطي نظير نقاط دسترسي و ايستگاه‌هاي پايه، پایداری شبکه‌هاي موردي وابسته به تعامل گره‌هاي شبکه است و هر گره با ارسال بسته‌هاي گره‌هاي همسايه خود، امکان برقراري ارتباط بين گره‌هايي که در برد ارسال يکديگر قرار ندارند را فراهم کرده است؛ اما تعامل توزیع‌شده، برد محدود ارسال سيگنال، انرژي و توان محدود گره‌ها، مسيريابي در اين شبکه‌ها را با چالش‌هاي جدي مواجه کرده است. ولی تا حدی می توان این چالش ها را کنترل نمود. در این سمینار سعی بر آن است تا با شناخت صحیح چالش های پیش رو، معیارهای کارایی الگوریتم مختلف مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی را تحلیل کرد.

مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی

چکیده

شبکه های سیار موردی، نوع خاصی از شبکه های کامپیوتری هستند که هیچ نوع زیر ساخت از قبل تعریف‌شده‌ای ندارند. در این نوع شبکه ها گره ها می توانند آزادانه به هر جهت حرکت کنند. گرچه این ویژگی بسیار مفید است و مزایای زیادی به همراه دارد ولی به دلیل متحرک بودن گره¬ها، مسیریابی در این نوع شبکه ها، همیشه با مشکل مواجه است. تاکنون پروتکل های مسیریابی متعددی پیشنهاد شده است هر کدام از این پروتکل ها مزایا و معایبی دارند. برای تعیین مسیرهای متصل پایدار، الگوریتم‌های مسیریابی موردنیاز هستند که بدون آسیب رساندن به کیفیت سرویس (QoS) و تعادل بار (Load Balancing) مسیری از مبدأ به مقصد را برقرار کند.

پروتکل‌های مختلف مبتنی بر جدول و مبتنی بر نیاز برای مسیریابی در این شبکه‌ها تعیین‌شده است. در این میان برخی از پروتکل‌های نیز وجود دارند که از ترکیب پروتکل‌های پیشین برای مسیریابی استفاده می‌کنند. در این سمینار به بررسی الگوریتم‌های مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی پرداخته می‌شود و روش هر کدام در چهار دسته مبتنی بر درخت، مبتنی بر مش، مبتنی بر منطقه و مبتنی بر چندمسیره طبقه‌بندی می‌شوند. در هر کدام از این دسته‌ها پروتکل‌های ترکیبی آگاه از انرژی، مقیاس‌پذیر، قابل‌اعتماد، متحمل در برابر تأخیر و آگاه از کیفیت سرویس تشریح می‌شوند.

فهرست مطالب

1-1 مقدمه

1-2-1 معيارهاي مسيريابي در شبکه‌هاي سیار موردي

1-3 الگوریتم های مسیریابی ترکیبی در شبکه های سیار مورد

1-3-1 پروتکل های ترکیبی مبتنی بر مش

 • پروتکل مبتنی بر مش انرژی کارآمد HMEP
 • پروتکل مبتنی بر مش مقیاس پذیر MHMR
 • پروتکل مبتنی بر مش قابل اعتماد RM-AODV
 • پروتکل مبتنی بر مش متحمل در برابر خطا HQMMP
 • پروتکل مبتنی بر مش آگاه از کیفیت سرویس SHWMP

1-3-2 پروتکل های ترکیبی مبتتی بر درخت

 • پروتکل مبتنی بر درخت انرژی کارآمد OPHMR
 • پروتکل مبتنی بر درخت مقیاس پذیر HEMRP
 • پروتکل مبتنی بر درخت مقیاس پذیر LANMAR
 • پروتکل مبتنی بر درخت متحمل در برابر خطا DST
 • پروتکل مبتنی بر درخت آگاه از کیفیت SOAP
 • پروتکل مبتنی بر درخت آگاه از کیفیت DDR
 • پروتکل مبتنی بر درخت آگاه از کیفیت سرویس TORA

1-3-3پروتکل های ترکیبی مبتنی بر منطقه

 • پروتکل مبتنی بر منطقه مقیاس پذیر ZBMRP
 • پروتکل مبتنی بر منطقه مقیاس پذیر GMZRP
 • پروتکل مبتنی بر منطقه متحمل در برابر خطا MDVZRP
 • پروتکل مبتنی بر منطقه آگاه از کیفیت سرویس HHRP
 • پروتکل مبتنی بر منطقه آگاه از کیفیت سرویس HARP

1-3-4 پروتکل های ترکیبی مبتنی بر چند مسیره

 • پروتکل مبتنی بر چند مسیره قابل اعتماد LRHR
 • پروتکل مبتنی بر چند مسیره قابل اعتماد RMZRP
 • پروتکل مبتنی بر چند مسیره آگاه از کیفیت سرویس SHARP
 • پروتکل مبتنی بر چند مسیره آگاه از کیفیت سرویس AntHocNet

1-3-5 مقایسه روشهای ارائه شده

1-4نتیجه گیری

درباره محصول

سمینار پروتکل‌های مسیریابی شبکه‌های سیار موردی در 47 صفحه در قالب word و pdf بصورت زیپ شده و کامل قابل دانلود می باشد. این محصول به صورت کامل و روان در مورد مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم است و توسط کارشناسان پی استور بازنگری و تایید شده می باشد. این محصول دارای نشان تضمین کیفیت پی استور می باشد. برای دانلود محصول آن را خریداری فرمایید. به محض خرید محصول لینک دانلود در دسترس خواهد بود. در صورت بروز هرگونه مشکل با واحد فروش پی استور تماس حاصل فرمایید.

1 دیدگاه برای الگوریتم‌های مسیریابی ترکیبی در شبکه‌های سیار موردی

 1. programstore

  نظرات و دیدگاه های خود را با ما درمیان بگذارید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است علاقه مند باشید …