نرمال سازی پایگاه داده

نرمال سازی پایگاه داده چیست؟ نرمال سازی پایگاه داده یعنی فرآيند سازماندهی داده در پايگاه داده بطور کارآمد است. نرمال سازی روشی برای طراحی جداول پايگاه داده است و داده ها را به روشی ساماندهی می کند که باعث کاهش افزونگی داده و رفع مشکلات ساختاری و آنومالی شود. هدف از نرمال سازی حذف افزونگی داده و باقی نگهداشتن وابستگی بين داده های مرتبط است. به اين طريق اندازه پايگاه داده را کاهش داده و ذخيره منطقی داده را تضمين می کند. مفهوم نرمال سازی پايگاه داده اولين بار توسط Edgar Frank Codd...
ادامه مطلب

معماری پایگاه داده Database معماری ANSI-SPARC

معماری ANSI-SPARC پایگاه داده چیست؟ هر بانك اطلاعاتي با تبعيت از يك نوع معماري طراحي مي گردد. طبق معماری ANSI-SPARC، معماري پایگاه داده یا بانك اطلاعاتي داراي سه سطح است. معماری سه سطحی ANSI/SPARC يکی از استانداردهایی است که امروزه اساس اکثر سيستم های مديريت پايگاه داده را شکل می دهد. اين استاندارد توسط گروه مطالعاتی ANSI/SPARC اولين بار در سال 1975 برای طراحی سیستم های مدیریت پایگاه داده پیشنهاد شد. ANSI/SPARC مخفف American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee است. سطوح معماری پایگاه...
ادامه مطلب

پايگاه داده یا سيستم بانك اطلاعاتی

سيستم بانك اطلاعاتي چيست؟ سيستم بانك اطلاعاتي يا پايگاه داده (Data Base) به طور عمومي يك سيستم كامپيوتري نگهداري ركوردها مي باشد. بانك اطلاعاتي را مي توان به عنوان قفسه بايگاني الكترونيكي در نظر گرفت كه مخزني براي فايل داده كامپيوتري است. كاربران سيستم مي توانند عمليات گوناگوني را بر روي اين فايل ها انجام دهند، مانند: افزودن فايل هاي جديد به بانك اطلاعاتي افزودن داده ها به فايل هاي موجود بازيابي داده ها از فايل هاي موجود تغيير داده هاي فايل موجود حذف داده ها از فايل...
ادامه مطلب