شبکه های حسگر بی سیم بدنی WBAN

شبکه های حسگر بی سیم بدنی WBAN چیست؟ پیشرفت‌های جدید در زمینه های مدارهای مجتمع، ارتباط بی‌سیم، فنّاوری‌های نیمه‌هادی و علم کوچک‌سازی باعث رشد شبکه حسگر در کاربرد وسیعی ازجمله پزشکی و سازمان بهداشت و درمان شده است. از طرفی دیگر افزایش بیماری‌ها و هزینه های درمانی ناشی از آن سبب پیدایش روش‌هایی برای حل این مشکلات شده است. یکی از این تکنیک‌ها به‌کارگیری شبکه های حسگر بی سیم بدنی WBAN است. شبکه بدنی یا Wireless Body Area Network شامل چندین حسگر کوچک الکترونیکی است که به انسان متصل...
ادامه مطلب