نسبت های مثلثاتی زاویه های مهم

شاید برای شما هم اتفاق افتاده که در محاسبه و یادآوری نسبت های مثلثاتی زاویه های مهم (سینوس، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت) با مشکل مواجه شده باشید. در این مقاله سعی می کنیم تا برای همیشه این مشکل را کنار بگذارید و با حک کردن مقادیر هر کدام از نسبت های مثلثاتی در حافظه بلند مدت دیگر نگران این مسئله نباشید. اهمیت نسبت های مثلثاتی زاویه نسبت های مثلثاتی و کلاً مثلثات یکی از مفاهیم پایه ای ریاضیات است. این شاخه از ریاضیات در تمام علوم مهندسی و ریاضی، دریایی و هوایی و … کاربرد...
ادامه مطلب