علوم داده Data Science

علوم داده Data Science چیست؟

علوم داده Data Science که با نام داده کاوی Data Mining نیز شناخته می شود در مورد توضیح گذشته explaining the past و پیش بینی آینده predicting the future با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها است. علم داده یک رشته چند رشته ای است که ترکیبی از آمار ، یادگیری ماشین ، هوش مصنوعی و فناوری پایگاه داده است. ارزش برنامه های علوم داده غالباً بسیار بالا تخمین زده می شود. بسیاری از مشاغل در طی سال های کار مقدار زیادی از داده ها را ذخیره کرده اند ، و علم داده قادر است دانش بسیار ارزشمندی را از این داده ها استخراج کند و مشاغل قادر به بهره گیری از دانش استخراج شده به مشتریان بیشتر ، فروش بیشتر و سود بیشتری می باشند. این موضوع در زمینه های مهندسی و پزشکی نیز صادق است.

علوم داده

آمار Statistics

آمار علم جمع آوری ، طبقه بندی ، جمع بندی ، سازماندهی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها است.

هوش مصنوعی Artificial Intelligence

مطالعه الگوریتم های کامپیوتری که در رابطه با شبیه سازی رفتارهای هوشمند به منظور انجام فعالیتهایی که معمولاً تصور می شود نیاز به هوش دارند ، انجام می شود.

یادگیری ماشین Machine Learning

مطالعه الگوریتم های کامپیوتری برای یادگیری به منظور بهبود خودکار از طریق تجربه را گویند.

پایگاه داده Data Base

علم و فناوری جمع آوری ، ذخیره و مدیریت داده ها به گونه ای که کاربران بتوانند چنین داده هایی را بازیابی ، اضافه ، به روز کنند یا حذف کنند.

 انبار کردن داده ها Data warehousing

علم و فناوری جمع آوری ، ذخیره و مدیریت داده ها با خدمات پیشرفته گزارش دهی چند بعدی در حمایت از فرآیندهای تصمیم گیری.

دیاگرام علوم داده

در زیر دیاگرام کلی و بخش به بخش علوم داده آورده شده است سعی خواهیم کرد مطالبی که در این تقسم بندی مشخص شده را در پست های دیگر توضیح دهیم.دیاگرام علوم داده 

مطالب زیر را حتما بخوانید