الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm )  یا ICA روشی در حوزه محاسبات تکاملی است که به یافتن پاسخ بهینه مسائل مختلف بهینه‌سازی می‌پردازد. این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرآیند تکامل اجتماعی – سیاسی، الگوریتمی برای حل مسائل ریاضی بهینه‌سازی ارائه می‌دهد.

الگوریتم رقابت استعماری

همانند همه الگوریتم‌های قرار گرفته در دسته الگوریتم های بهینه سازی، الگوریتم رقابت استعماری نیز مجموعه اولیه ای از جوابهای احتمالی را تشکیل می‌دهد. این جوابهای اولیه در الگوریتم ژنتیک با عنوان «کروموزوم»، در الگوریتم ازدحام ذرات با عنوان «ذره» و در الگوریتم رقابت استعماری نیز با عنوان «کشور» شناخته می‌شوند. الگوریتم رقابت استعماری با روند خاصی که در ادامه می‌آید، این جوابهای اولیه (کشورها) را به تدریج بهبود داده و در نهایت جواب مناسب مسئله بهینه‌سازی (کشور مطلوب) را در اختیار می‌گذارد.

پایه‌های اصلی این الگوریتم را سیاست همسان سازی (Assimilation)، رقابت استعماری (Imperialistic Competition) و انقلاب (Revolution) تشکیل می‌دهند. این الگوریتم با تقلید از روند تکامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها و با مدلسازی ریاضی بخش‌هایی از این فرایند، عملگرهایی را در قالب منظم به صورت الگوریتم ارائه می‌دهد که می‌توانند به حل مسائل پیچیده بهینه‌سازی کمک کنند. در واقع این الگوریتم جوابهای مسئله بهینه‌سازی را در قالب کشورها نگریسته و سعی می‌کند در طی فرایندی تکرار شونده این جواب‌ها را رفته رفته بهبود داده و در نهایت به جواب بهینه مسئله برساند.

مراحل الگوریتم رقابت استعماری

مراحل کلی روند الگوریتم به‌صورت زیر است.

  1. چند نقطه تصادفی روی تابع انتخاب کرده و امپراتوری‌های اولیه را تشکیل بده.
  2. مستعمرات را به سمت کشور امپریالیست حرکت بده (سیاست همسان‌سازی یا جذب).
  3. عملگر انقلاب را اعمال کن.
  4. اگر مستعمره‌ای در یک امپراتوری وجود داشته باشد که هزینه ای کمتر از امپریالیست داشته باشد جای مستعمره و امپریالیست را عوض کن.
  5. هزینه کل یک امپراتوری را حساب کن (با در نظر گرفتن هزینه امپریالیست و مستعمراتشان).
  6. یک (چند) مستعمره از ضعیف‌ترین امپراتوری را انتخاب کرده و آن را به امپراتوری که بیشترین احتمال تصاحب را دارد، بده.
  7. امپراتوری‌های ضعیف را حذف کن.
  8. اگر تنها یک امپراتوری باقیمانده باشد توقف کن و در غیر این صورت به 2 برو.

فلوچارت الگوریتم

فلوچارت الگوریتم ICA

 

محصولات مرتبط

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *