اجزای مقاله

اجزای مقاله

اجزای مقاله

اجزای مقاله در این قسمت مورد تحلیل و تشریح قرار می گیرد. یک مقاله علمی شامل بخشهای زیر است

 1. عنوان ( Tittle )
 2. چکیده ( Abstract )
 3. کلمات کلیدی ( Keywords )
 4. مقدمه ( Introduction )
 5. کارهای مرتبط (Related works)
 6. روش پیشنهادی ( Propose method )
 7. نتایج شبیه سازی ( Simulation Results )
 8. بحث ( Discussion )
 9. نتیجه گیری و کارهای آتی ( Conclusion and future works )
 10. تقدیر و تشکر ( Achnowledgment )
 11. مراجع ( References )
 12. ضمیمه ( Appendix )
 13. موارد تکمیلی ( Supplementary materials )

Article Writing

لازم به ذکر است که ممکن است بخشهای 7 و 8 با هم ادغام شوند. توجه شود که بعضی از بخش های گفته شده مثل قسمت های 11 ، 12 و 13 لزوما در همه مقالات وجود ندارند و وجود آنها به نوع مقاله و ژورنال مورد نظر بستگی دارد. در ادامه به توضیح هر یک از این قسمتها می پردازیم:

 1- عنوان

عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب میکند. عنوان مقاله باید گویای علمی باشد و به درستی بتواند کاری را که انجام شده، عرضه کند. عنوان هم باید گویای متن باشد و هم دارای جذابیت باشد. از نوشتن عنوانهای طولانی باید خودداری نمود. همچنین از کلمات اختصاری شناخته نشده در عنوان مقاله نباید استفاده کرد. عنوان مقاله میتواند در قالب یک جمله یا عبارت پرسشی نوشته شود که در این حالت توجه دیگران به موضوع بیشتر جلب خواهد شد.

 2- چکیده

در این قسمت باید چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق در قالب تعداد محدودی از کلمات ( وابسته به نوع مجله مثلا می تواند حداکثر تا 211 کلمه باشد ) توضیح داده شود. چکیده بایستی به گونه ای نوشته شود که دیگران را به خواندن مقاله شما ترغیب کند. اگر کلمات اختصاری در چکیده بکار رود، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز و پس از عبارت اختصاری نوشته شده و یا کلمه اختصاری در داخل پرانتز و پس از عبارت کامل آن نوشته شود. معمولا زمان افعال چکیده یک مقاله زمان حال است اما میتوان از افعال زمان گذشته نیز استفاده نمود. به طور کلی دو نوع چکیده وجود دارند:

 •  توصیفی ( Descriptive ): چکیده های توصیفی در زمینه های علوم انسانی و علوم اجتماعی یا روانشناسی مورد استفاده قرار میگیرند. این نوع از چکیده ها حدود 50 تا 100 کلمه هستند. ساختار یک چکیده ی توصیفی عموماً به شکل زیر است:

1-تاریخچه 2-هدف 3-مطلب خاص مورد توجه / مورد علاقه ی مقاله 4-مروری بر محتویات ( این بخش الزامی نیست)

 • چکیده ی راهنمای تمام نما ( Informative ): چکیده های راهنما عموما در مقالات مهندسی، علوم یا روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرند. این چکیده های حدودا 200 کلمه را شامل می شوند. اکثر این چکیده ها از بخش های زیر تشکیل می شوند:

1-تاریخچه 2-هدف مقاله 3-روش مورد استفاده 4-یافته ها/نتایج 0-نتیجه گیری

نوع چکیده ی مورد استفاده به رشته ی موردنظر بستگی دارد.

نکاتی در جهت نگارش چکیده

ابتدا مقاله را چندبار مطالعه نموده و نکات اصلی آن را دریابید. سپس هر بخش را در نظر گرفته و آن را به یک تا دو جمله خلاصه کنید. سپس جملات جمع آوری شده را دوباره بخوانید تا مطمئن شوید که مباحث اصلی موجود در مقاله را پوشش می دهد. اطمینان حاصل نمایید که در رابطه با هر یک از نکات کلیدی ساختار چکیده مطلبی آورده اید. چکیده ی نگارش شده را بررسی نمایید و در صورت وجود کلمات غیرضروری آنها را حذف نموده و آن را دوباره به شکلی روان نگارش نمایید.

چه چیز یک چکیده را خوب و تاثیرگذار می کند؟

جهت نگارش چکیده از یک متن قابل مفهوم و خلاصه استفاده می شود و می توان از خود آن چکیده اطلاعاتی دریافت نمود. تمام مولفه های آکادمیک لازم را از متن کامل انعکاس دهد که باید شامل هدف، تمرکز، روش ها، نتایج و استدلال ها باشد. هیچ گونه اطلاعاتی خارج از مقاله در خود نداشته باشد. به زبان روان و سلیس نوشته شده و برای گستره ی وسیعی از خوانندگان از جمله خوانندگان با رشته های علمی تخصصی قابل فهم باشد. به زبان مجهول نوشته می شود تا به جای تمرکز بر اشخاص، بیشتر با تمرکز بر موارد مهم، یافته ها را گزارش دهد. عموما هیچ مرجعی را شامل نمی شود.

3- کلمات کلیدی

کلمات کلیدی در مقاله بسیار مهم می باشند. کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند که جهت شناساندن و معرفی مقاله به جامعه علمی کاربرد دارند. به این ترتیب دیگر نویسندگان و پژوهشگران با جستجوی عبارات پژوهشی مورد نظر خود در کلمات کلیدی، میتوانند به مقاله شما دست یابند.

4- مقدمه

اگر خوانندگان با مطالعه مقدمه مقاله، به نوشته شما علاقمند نشوند، مقاله از دست رفته است، در قسمت مقدمه، میبایست تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روشهای پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود. در آغاز مقدمه بهتر است به صورت کلی صحبت کرده و به تدریج به توضیح توضیحات جزییات و موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود.

در این بخش، پژوهش ها و نتایج بدست آمده در گذشته مرور شده، کمبود و یا نقص آنها تشریح شده و سپس راهکار مورد استتفاده توسط نویسندگان که دلیل نوشتن مقاله می باشد، توضیح داده خواهد شد. در آخرین پاراگراف بخش مقدمه، مرسوم است ساختار کلی مقاله و اینکه در بخش های بعدی آن چه عناوینی مطرح خواهد شد، بیان گردد. زمان افعال استفاده شده در این بخش تلفیقی از گذشته و حال می باشد. بخش های مختلف مقدمه شامل:

 • پاراگراف اول: بیان کلی حوزه و حیطه علمی مساله.
 • پاراگراف دوم و سوم: انتقال آرام از کلیات به جزییات و بیان مشخص )دقیق( با مرور کلیات پژوهشهای پیشین و ذکر اهمیت و ضرورت پژوهش.
 • پاراگراف چهارم: مهمترین پاراگراف و قلب مقدمه که شامل خلاصه نکات مهم از فعالیت انجام شده توسط شما در مقاله می باشد. معمولا این پاراگراف با عبارت “ In this paper , …” آغاز می شود.
 • پاراگراف پنجم: ارتباط، تفاوت ها و برتری های فعالیت شما با دیگر کارهای مشابه انجام شده.
 • پاراگراف ششم: بیان بخش بندی ادامه مقاله با ذکر کلیات هر بخش.

5- روش پیشنهادی

ممکن است مقاله در مورد یک موضوع عملی، تئوری یا شبیه سازی باشد. اگر موضوع مقاله عملی باشد در این قسمت کلیه مواد و دستگاه های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش و چگونگی فراهم آوردن مقدمات آزمایش به طور کامل و دقیق عنوان می شود. اگر مقاله تئوری یا شبیه سازی باشد بایستی روابط ریاضی، الگوریتم ها، فلوچارت ها، فرضیه ها، اثبات قضیه های ذکر شده، نرم افزارهای استفاده شده و مقادیر عددی پارامترها به طور کامل در جدول نوشته شود، به طوریکه خواننده با دنبال کردن مقاله بتواند به همان نتایج دست یابد.

روش:

 • روش را شرح دهید ( نه جزئیات هر روش که همگی از روش یکسان استفاده نمودند)
 • روش را به طور کامل شرح دهید، شامل ویژگیهایی از قبیل متغیرها، پارامترها، مراحل و غیره.
 • تعمیم گزارش دهید که روشها چگونه در حالت کلی اجرا شدند، نه اینکه چگونه به شکل بهخصوصی در یک حالت خاص اجرا گردیدند.

سبک:

 • استفاده از زمان معلوم در هنگام مستندسازی روش ها بدون استفاده از اول شخص بسیار مشکل یا غیرممکن است، که توجه خواننده را بیشتر به محقق جلب می کند تا به کار. از این رو، هنگام نگارش روش پیشنهادی بیشتر نویسندگان از زمان مجهول سوم شخص استفاده می نمایند.
 • در این بخش و هر بخش دیگر مقاله از نثر عادی استفاده نمایید – از لیست های غیررسمی دوری نموده و از جملات کامل استفاده نمایید.

6- نتایج شبیه سازی

نتایج عملی با عنوان Experimental Results و نتایج شبیه سازی با عنوان Simulation Results بیان می شوند. در این قسمت باید دستاوردها، یافته ها و مقادیر عددی نتایج آزمایش، اهمیت و با ارزش بودن آنها کاملاً دقیق و به صراحت توضیح داده شود و ویژگی های آماری نیز ذکر گردد. زمان افعال این بخش از مقاله گذشته است.

هدف اصلی

هدف از بخش نتایج شبیه سازی ارائه و نمایش یافته هایتان است. این بخش را یک گزارش عینی از نتایج قرار دهید، و تمام تفسیرها را برای این بخش نگه دارید.

محتوی

 • یافته های خود را در متن خلاصه نموده و در صورت امکان به شکل جدول و شکل نمایش دهید.
 • در متن، تمام نتایج را توصیف نمایید و خواننده را بیشتر به سمت مشاهداتی که مرتبط تر هستند هدایت کنید.
 • متنی تهیه نمایید، مثلا با شرح سوالی که با یک مشاهده ی خاص مورد بررسی قرار گرفت.
 • داده ها را تجزیه و تحلیل کنید، سپس داده های تحلیل شده را به شکل یک نمودار، جدول یا به شکل متن ارائه نمایید.

از موارد زیر اجتناب نمایید

 • متن باید اشکال و جداول را تکمیل نماید نه اینکه همان اطلاعات را انتقال دهد.
 • لطفا اشکال را با جداول اشتباه نگیرید، بین این دو تفاوت وجود دارد.

استفاده از جدول در موارد زیر:

نمایش مقادیر عددی زیاد و دقیق در فضای کوچک

نمایش مقایسه/تقابل مقادیر یا ویژگیهایی که مرتبط به هم هستند و یا چندین ویژگی یا متغییر را به اشتراک می گذارد.

نمایش حضور یا عدم وجود ویژگی های خاص

استفاده از اشکال در موارد زیر:

نمایش روندها، الگوها و روابط بین مجموعه داده ها زمانی که روند بسیار مهمتر از مقادیر دقیق داده ها است.

خلاصه کردن نتایج تحقیق

نمایش تصویری اتفاقات، مشخصات و ویژگیهای جغرافیایی

استفاده از متن در موارد زیر:

اطلاعاتی که شما قصد ارائه آن را دارید، به یافته های اصلی تحقیق شما مربوط نیست.

داده ها بیش از حد پیچیده یا بزرگ نیستند و می توانند به راحتی در مقاله شما گنجانده شوند.

داده های شما در صورت ارائه به شکل یک جدول تنها 1 یا 2 ستون را اشغال می کند.

سبک

 • مثل همیشه، در هنگام ارجاع به نتایج از زمان گذشته استفاده نمایید و همه چیز را به شکلی منطقی قرار دهید.
 • در متن، به هر شکل با عنوان “شکل 1، “شکل 2 ، و غیره ارجاع دهید. جداول را هم شماره گذاری نمایید  (جهت دریافت جزئیات بیشتر مراجع را مطالعه نمایید ).
 • هر شکل و جدول باید به قدری کامل باشد که جدای از متن خود پیام را منتقل کند.

7- بحث

این بخش از مقاله بهتر است بدون عنوان در آخر بخش نتایج شبیه سازی آورده شود. این بخش از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد و لذا به دانش وسیعی نیاز دارد. در این قسمت باید پژوهشهای قبلی و مرتبط با موضوع مقاله که در بخش مقدمه عنوان شدهاند، بیان شوند و مقایسه ای از روش ها/ نتایج ذکر شده در آن مقالات با روش ها/ نتایج این پژوهش انجام گیرد. همچنین لازم است مزایا و معایب پژوهش فعلی و همخوانی یا عدم همخوانی دستاوردهای حاصل با یافته های پیشین با دقت توضیح داده شود. زمان افعال بکار رفته گذشته است.

8- نتیجه گیری و کارهای آتی

این قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله می باشد. در واقع این بخش مشابه چکیده مقاله است اما به شکل کلی تر، زیرا conclusion محدودیت در تعداد کلمات ندارد. در این بخش اهمیت موضوع، نتایج کلی پژوهش انجام گرفته و نیز پژوهش هایی که در آینده می تواند راجع به این موضوع انجام شود بیان و توضیح داده میشود ( Future works ). زمان افعال نیز تلفیقی از زمان گذشته و آینده است.

9- تقدیر و تشکر

این بخش لزوما در همه مقالات وجود ندارد. معمولا در این بخش از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک کرده اند ( اما میزان مشارکت آنها به گونه ای نبوده که به عنوان نویسنده مقاله ذکر شوند ) تشکر و قدردانی می شود. همچنین می توان از موسساتی که حمایت مالی و یا تجهیزاتی داشته اند و یا از داوران مقاله که با ارایه نکات ارزشمند خود به ارتقای کیفی مقاله کمک کرده اند، تشکر نمود.

10- مراجع

در این بخش مشخصات تمامی منابع و مقالاتی که در متن مقاله به آنها ارجاع شده است، باید به طور کامل و دقیق نوشته شوند. به طور کلی شیوه و آیین نگارش ارجاع به مقالات دیگران، وابسته به مجله ای است که پیشنویس مقاله برای آن ارسال خواهد شد. برای یافتن نحوه ارجاع دهی درست، مطابق با آیین نگارش آن مجله، میتوان از قسمت «راهنمایی برای نویسندگان (» Guide for authors, Authors Guidelines, Instruction for Authors ) از سایت مجله کمک گرفت. راه ساده تر این است که از شماره های اخیر چاپ شده توسط مجله، چند مقاله دانلود شده و سپس از آیین نگارش ارجاع دهی در آن مقالات استفاده نمود. در هر صورت بهترین روش خودکار برای این کار استفاده از نرم افزارهای مرجع دهی است که از هم راحتتر و معتبرتر نرم افزارهای مندلی و اندنوت است.

11- ضمیمه

در این قسمت مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آنها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد ( و لذا ممکن است موجب خستگی خواننده و یا سردرگمی او شود ) در ضمیمه گنجانده می شود. به عنوان مثال اثبات ( طولانی ) قضایای ریاضی مطرح شده در متن مقاله و یا الگوریتم بدست آوردن پارامتری در قسمت ضمیمه قرار داده می شوند.

12- موارد تکمیلی

این بخش نیز لزوماً در همه مقالات وجود ندارد. در برخی از مقالات، کد و برنامه نوشته شده برای انجام شبیه سازی ها، عکس و یا فیلم هایی که از پدیده های در رابطه با موضوع مقاله تهیه شده است، تحت عنوان supplementary materials در سایت مجله گذاشته می شود به طوری که دیگران بتوانند دانلود کنند و با استفاده از آنها درک بهتری از نتایج و چگونگی انجام پژوهش بدست آورند.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *