در این بخش داکیومنت ارائه مدل جدید در رتبه بندی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران با روش ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و سیستم استنتاج فازی قرار داده شده است این داکیومنت پایانامه ای است که با استفاده از کارت امتیازی متوان و تئوری فازی کار شده است.

چکیده

پويايي و تداوم سريع روند توسعه بنگاه هاي اقتصادي و در پي آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحيحي از نقاط قوت و ضعف فعاليتهاي اقتصادي بنگاههاي کشور است و از آنجايي که نقاط قوت و ضعف مفاهيم نسبي هستند که بر مبناي مقايسه استوار ميباشند، فهرست هاي رتبه بندي، مقايسه صنايع و بنگاههاي اقتصادي کشور با يکديگر زمينه اي را فراهم ميکند که ميتواند راهنماي مفيدي براي مديران، سياست گذاران و سرمايه گذاران باشد و منجر به تحقيقات پژوهشگران در جهت شناخت فضاي کسب و کار از زواياي تازه اي گردد.

رتبه بندي شرکتهاي مختلف در صنايع مختلف ميتواند آيينه تمام نمايي از وضعيت شرکت هاي مختلف نسبت به رقباي خود بشمار آيد و نقاط قوت و ضعف دروني و نيز نقاط فرصت و تهديد بيروني شرکتها را مشخص نمايد. وليکن مسئله اي که حائز اهميت است مدل رتبه بندي، معيارها و تکنيکهاي رياضي مناسب جهت رتبه- بندي ميباشد. رتبه بندي بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهاي معمول انجام ميشود و تاکنون تکنيک جامعي که بتوان شرکتهاي برتر در بورس اوراق بهادار تهران را شناسايي کرد وجود ندارد.

در این داکیومنت شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیبی از روش کارت امتیازی متوازن و سیستم استنتاج فازی مورد مقایسه و رتبه بندی قرار گرفته اند تا استفاده از ترکیب این دو روش را مورد بررسی قرار گیرند.

کلید واژه : بورس اوراق بهادار، بنگاه های اقتصادی، کارت امتیازی متوازن، سیستم استنتاج فازی.

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1مقدمه

1-2-بیان مسئله

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4-سوالات پژوهش

1-5-اهداف پژوهش

1-6-قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو مکانی پژوهش

1-6-2-قلمرو زمانی پژوهش

1-6-3-قلمرو موضوعی پژوهش

1-7-تعریف متغیرها

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه

2-2-ارزیابی عملکرد

2-2-1-سير تحول ارزيابي عملكرد

2-2-2-تعاريف ارزیابی عملکرد

2-2-3-ضرورت و اهميت ارزیابی عملکرد

2-2-4-ابعاد ارزيابي عملكرد

2-2-5-اهداف ارزيابي عملكرد

2-2-6-دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

2-2-7-فرايند ارزيابي عملکرد

2-2-8-تدوين شاخص ها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعيين واحد سنجش آن ها

2-2-8-1-تعيين وزن شاخص ها، به لحاظ اهميت آن ها و سقف امتيازات مربوطه

2-2-8-2-استانداردگذاري و تعيين وضعيت عملکرد مطلوب شاخص ها براي پايان دوره ارزيابي

2-2-8-3-ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخصها به “ارزیابی شونده”

2-2-8-4-سنجش و اندازه گيري و استخراج نتايج

2-2-9-     الگوهاي ارزیابی عملکرد سازمانها

2-2-9-1-مدل هاي مبتني بر زمان و هزينه

2-2-9-2-ترازیابی

2-2-9-3-خودارزیابی

2-2-10-مدل ها و الگوهای نوین ارزیابی عملکرد

1-1-1-1-نظام مدیریت کیفیت ایزو (ISO )

2-2-10-1-هرم عملکرد

2-2-10-2-فرآیند کسب و کار

2-2-10-3- چارچوب مدوری و استیپل

2-2-10-4-روش تحلیل ذی نفعان

1-1-1-2-نظام مدیریت بر مبنای هدف (MBO)

1-1-1-3-مدل تعالی سازمان (EFQM)

2-3-معرفی مدل BSC (کارت امتیازی متوازن)

1-1-2-ویژگی های کارت امتیازی متوازن

1-1-3-تعریف واژه کارت امتیازی متوازن

1-1-4-جنبه های کارت امتیازی

1-1-4-1-شروع موفق کارت امتیازی متوازن

1-1-4-2-اهداف و موضوعات مهم استفاده از کارتهای امتیازی

1-1-4-3-ایجاد کارت امتیازی اولیه

1-1-4-4-روش های مختلف نمایش و ارائه کارت امتیازی

1-1-4-5-توصیف شیوه خلق ارزش در سازمان

1-1-5-نقشه استراتژی

1-1-5-1-وجه مالی نقشه استراتژی

1-1-5-2-وجه مشتری نقشه استراتژی

1-1-5-3-وجه فرآیندهای داخلی نقشه استراتژی

1-1-5-4-فرآیندهای مدیریت عملیاتی

1-1-5-5-فرآیندهای مدیریت مشتری

1-1-5-6-فرآیندهای نو آوری

1-1-5-7-فرآیندهای قانونی و اجتماعی

1-1-5-8-وجه یادگیری و رشد نقشه استراتژی

1-1-5-9-اصول تبدیل سازمان به سازمان استراتژی محور:

1-1-6-نقاط قوت مدل BSC

1-1-6-1-ویژگی های مدل BSC

2-4-سیستم استنتاج فازی

2-4-1-اجزای سیستم استنتاج فازی

2-4-1-1-فازی سازی

2-4-1-2-پایگاه قواعد

2-4-2-موتور استنتاج فازی

2-4-2-1-اِعمال ورودی به مقدم ها و به دست آوردن درجه عضویت آنها

2-4-2-2-اِعمال عملگرهای فازی

2-4-2-3-اِعمال روش دلالت

2-4-2-4-اجتماع خروجی ها

2-4-3-دیفازی کردن

2-5-پیشینه تحقیق

2-5-1-پیشینه تجربی  پژوهش در داخل کشور

2-5-2-پیشینه تجربی پژوهش در خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-مقدمه

3-2-روش تحقیق

3-3-نمودار فرآیند تحقیق

3-4-جامعه‌ آماری

3-4-1-نمونه و روش نمونهگیری

3-4-2-روش‌ها و ابزار گردآوری دادهها

3-5-اجرای پژوهش (پیمایش)

3-6-روش تجزیه‌وتحلیل دادهها

3-6-1-سیستم‌های خبره فازی

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل دادهها
4-1-اهميت رتبه بندي شرکتها

4-2-اهميت رتبه بندي شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

4-3-طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور اولویت بندی شرکتها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث

5-1-یافته ها و بحث

5-2-پیشنهاد‌های کاربردی تحقیق

5-3-محدودیتهای پژوهش

منابع و مآخذ

6-1-فهرست منابع فارسی

6-2-فهرست منابع انگلیسی

پیوست

درباره محصول

داکیومنت ارائه مدل جدید در رتبه بندی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران با روش ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و سیستم استنتاج فازی در 121 صفحه در قالب word و pdf بصورت زیپ شده قابل دانلود می باشد. این محصول به صورت یک داکیومنت کامل است و توسط کارشناسان اَفرادرس بازنگری و تایید شده می باشد. این محصول دارای نشان تضمین کیفیت می باشد.

1 دیدگاه برای ارائه مدل جدید در رتبه بندی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران با روش ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و سیستم استنتاج فازی

  1. programstore

    نظرات و دیدگاه های خود را با ما درمیان بگذارید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است علاقه مند باشید …